Last Minute Adriatic Logo

Pretražite Last minute smještaj - apartmani, sobe, kuće

Opći uvjeti i pravila korištenja stranica www.lastminuteadriatic.com

VLASNIK STRANICE

Internet stranicu www.lastminuteadriatic.com (dalje u tekstu Stranica) je pokrenulo i uređuje Trgovačko Društvo BEST CHOICE d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Bolnička cesta 94 (dalje u tekstu BEST CHOICE ili mi) koje je ujedno i vlasnik Stranice.

OSNOVNE ODREDBE

Korištenje sadržaja dostupnog na Stranici dozvoljeno je isključivo na način i pod uvjetima navedenim u ovim Uvjetima korištenja i svim primjenjivim zakonima Republike Hrvatske. Kao bilo koja osoba koja koristi Stranicu (dalje u tekstu Korisnik ili vi) potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i bezuvjetno pristali na primjenu svih ovdje navedenih Uvjeta korištenja i time shvaćate i prihvaćate sve obveze i rizike povezane s korištenjem sadržaja objavljenog na Stranici. Ako se na bilo koji način ne slažete i ne prihvaćate Uvjete korištenja molimo Vas da ne pristupate Stranici i ne koristite njezine sadržaje.
Uvjete korištenja, izgled i sadržaj Stranice možemo bilo kada i bez obrazloženja mijenjati, stoga vas molimo da povremeno iste proučite kako bi se upoznali sa mogućim promjenama. Naknadnim korištenjem Stranice prihvaćate i sve eventualne izmjene Uvjeta korištenja.
Uvjeti korištenja Stranice se dijele na dvije grupe:

1. Osnovni Uvjeti korištenja za svakog Korisnika Stranice
2. Dodatni Uvjeti korištenja, pravila i informacije za Korisnike- Oglašivače (dalje u tekstu samo Oglašivači)

OSNOVNI UVJETI KORIŠTENJA ZA SVAKOG KORISNIKA STRANICE

1.1. SVRHA STRANICE

Stranica je on-line katalog smještajnih kapaciteta na području Republike Hrvatske i služi isključivo za oglašavanje objavljenih smještajnih kapaciteta u kojima se pružaju usluge smještaja u turizmu i eventualno druge uslužne djelatnosti vezane uz turizam, sport i rekreaciju. Svrha Stranice je isključivo pomoći korisnicma usluga smještaja u turizmu dobiti informaciju o ponudi smještaja putem slika, opisa, slobodnih termina i akcija. BEST CHOICE nije turistička agencija.

1.2 OBJAVLJENI SADRŽAJ

Sadržaj objavljen na Stranici se odnosi na tekst, zaštitne znakove i logotip, grafiku, fotografije i sav drugi audiovizualni sadržaj, računalne aplikacije i bazu podataka i sve ostale materijale bez obzira na način objave i prikaza. Sadržaj je zaštićen autorskim pravom koje pripada BEST CHOICE-u ili je ustupljen BEST CHOICE-u, a u vlasništvu je trećih osoba. Sadržaj koji nije u vlasništvu BEST CHOICE-a se koristi temeljem odobrenja i ovlaštenja vlasnika ili autora (fotografije i opisi oglašenih smještajnih kapaciteta). Na zahtjev vlasnika ili autora sadržaj u njegovom vlasništvu će BEST CHOICE povući sa Stranice u najkraćem mogućem razumnom roku.

1.3. OGRANIČENJE OD ODGOVORNOSTI

Stranica prenosi podatke o smještajnim kapacitetima i uslugama od strane Oglašivača i mi ne snosimo nikakvu materijalnu ni krivičnu odgovornost ukoliko informacije o smještajnim kapacitetima ne odgovaraju stvarnoj situaciji.

Cijene smještajnih kapaciteta po pojedinim terminima, ukoliko ih je Oglašivač unio, su prikazane u cjeniku. Ukoliko korisnik stranice koji pretražuje smještajne kapacitete u pretragu unese razdoblje koje pokriva više termina s različitim cijenama, u rezultatu pretrage će se prikazati prosječna cijena obuhvaćenih termina. Točne cijene za svaki termin i sve doplate koje je Oglašivač unio su vidljive na detaljnim podacima o odabranom smještajnom objektu. Ukoliko Oglašivač nije unio cijene objavljenih smještajnih kapaciteta korisnik stranice koji pretražuje smještajne kapacitete, a kako bi dobio informacije o cijeni, treba kontaktirati Oglašivača izravno putem telefona ili E-maila (poslati upit).

Na Stranici oglašavamo isključivo smještajne kapacitete s područja Republike Hrvatske. U potpunosti se odričemo svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati ili je na bilo koji način vezana za korištenje Stranice kao i za svaku štetu koja može nastati Korisniku ili bilo kojoj trećoj strani, a koja bi na bilo koji način bila povezana s uporabom ili zlouporabom Stranice.

1.4. OGRANIČENJE USLUGE

BEST CHOICE daje platformu na kojoj Oglašivači i korisnici njihovih usluga samostalno ulaze u dalje međusobne odnose, pregovore i dogovore. Upit koji je korisnik usluga popunio i putem platforme Stranice proslijedio Oglašivaču je samo želja korisnika usluga za rezervacijom tog smještajnog kapaciteta i nikako ne znači potvrdu rezervacije.

1.5. NAČIN PRISTUPA I KORIŠTENJA SADRŽAJA STRANICE

Sadržaj stranice je dozvoljeno pretraživati isključivo primjenom metoda informacijske tehnologije koja je dopuštena i uobičajena za osobu sa osnovnim poznavanjem informacijske tehnologije. Svaki drugi način korištenja sadržaja Stranice, a kojim se zaobilazi zaštita aplikacije i baze podataka predstavlja korištenje suprotno Uvjetima korištenja. Korištenjem Stranice se također obvezujete da nećete izravno niti neizravno mijenjati, brisati ili učiniti neuporabljivom Stranicu ili bilo koji njezin dio ili onemogućiti pristup i/ili korištenje Stranice drugim Korisnicima.

1.6. OGRANIČENJE NA OSOBNO NEKOMERCIJALNO KORIŠTENJE

Stranica je namijenjena isključivo za osobno, nekomercijalno korištenje. Nije dozvoljeno mijenjati, kopirati, distribuirati, prikazivati, objavljivati ili na bilo koji drugi način prenositi ili prodavati bilo koju informaciju, uslugu ili proizvod koji se objavljuje na Stranici bez izričite suglasnosti BEST CHOICE-a.

1.7. ONEMOGUĆAVANJE UPORABE STRANICE

BEST CHOICE zadržava pravo onemogućiti uporabu Stranice Korisniku ukoliko na bilo koji način krši ova pravila i Uvjete korištenja ili na bilo koji drugi način usporava ili ometa rad Stranice. BEST CHOICE također zadržava pravo onemogućavanja uporabe Stranice Korisniku koji zloupotrebljava objavljene podatke na Stranici ili koji na bilo koji način neovlašteno koristi Stranicu što uključuje kopiranje sadržaja Stranice i objavljivanje u/na nekom drugom mediju oglašavanja, kontaktiranje Oglašivača kako bi im ponudili svoje usluge ili usluge trećih osoba. Navedeni postupci su pravno kažnjivi i BEST CHOICE zadržava pravo poduzeti odgovarajuće pravne mjere protiv takvih Korisnika, te zahtijevati naknadu za nastalu štetu ili gubitak.

1.8. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I DRUGIH PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Sav objavljeni sadržaj Stranice sukladno točci 1.2 ovih Uvjeta korištenja uključujući i domenu je zaštićen autorskim pravom koji pripada BEST CHOICE-u ili je ustupljen BEST CHOICE-u, a u vlasništvu je trećih osoba. BEST CHOICE također posjeduje autorsko pravo uređivanja sadržaja ove lokacije. Sav sadržaj objavljen na Stranici je zabranjeno kopirati u cjelini ili djelomično bez pisanog odobrenja BEST CHOICE-a. Također je zabranjeno je i distribuiranje kopija Stranice ili omogućavanje dostupnosti trećim osobama na bilo koji način.

1.9. PRIKUPLJANJE INFROMACIJA I NJIHOVA UPORABA-ZAŠTITA PRIVATNOSTI

BEST CHOICE poštuje privatnost svojih Korisnika. Podatke iz procesa registracije Oglašivača ili kontakt obrasca korisnika usluga, te ostale podatke o Korisnicima nećemo davati na uvid trećoj strani niti će isti biti dostupni trećoj strani osim u slučaju kada je takva obaveza regulirana važećim propisima. BEST CHOICE može u skladu sa Zakonom prikupljati određene podatke o Korisnicima dobivene tijekom korištenja Stranice. Podatke prikupljene na taj način ćemo koristiti isključivo u svrhu poboljšanja funkcionalnosti Stranice.

1.10. LINKOVI NA STRANICE TREĆIH OSOBA

U slučaju da Korisnik posjeti druge internetske stranice čiji se link nalazi na Stranici, BEST CHOICE ni na koji način ne utječe i nije odgovoran za sadržaj i informacije na tim stranicama kao ni za eventualne štete koje bi mu mogle nastati korištenjem tih stranica. Korisnici se mogu povezivati na našu početnu stranicu samo uz našu izričitu prethodnu pisanu suglasnost, a koju možemo opozvati u bilo koje vrijeme. Navedena poveznica mora biti u skladu s pravnim propisima, te ne smije štetiti našem ugledu.

Korisnik -Oglašivač se u postupku registracije smije povezati i na Stranici objaviti link isključivo vlastite internet stranice koja predstavlja njegove smještajne kapacitete. Zabranjeno je objavljivati linkove druge prirode. Zabranjeno je objavljivati linkove trećih osoba. Ukoliko Oglašivač učini nešto od prethodnog, BEST CHOICE zadržava pravo ukloniti taj link i Oglašivaču trenutno onemogućiti pristup njegovom korisničkom računu i ukloniti podatke o njegovim objektima sa Stranice.

1.11. UPOTREBA “KOLAČIĆA” (COOKIES)

Vlasnik Stranice na Stranici može koristiti kolačiće tj. cookies kako bi Korisnicima olakšao i omogućio uslugu i isporučivao sadržaj koji će što bolje zadovoljiti njegove potrebe i interese. Prilikom pretraživanja cookieji prepoznaju parametre pretraživanja, ali ne i identitet Korisnika.

DODATNI UVJETI KORIŠTENJA, PRAVILA I INFORMACIJE ZA KORISNIKE-OGLAŠIVAČE

1.12. REGISTRACIJA KORISNIKA-OGLAŠIVAČA

Za objavljivanje oglasa na Stranici Oglašivač je je obavezan registrirati se i odabrati lozinku. U postupku registracije Oglašivač se obvezuje navesti točne, potpune i važeće informacije. Suprotno postupanje predstavlja kršenje ovih Uvjeta korištenja i BEST CHOICE može Oglašivaču trenutno onemogućiti pristup njegovom korisničkom računu i ukloniti podatke o njegovim objektima sa Stranice. Korisnik je dužan čuvati podatke o svome korisničkom računu te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem njegova korisničkog računa, kao i za sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom.

Ukoliko Oglašivač želi objaviti oglase (bilo komercijalne ili besplatne) dužan je, prema Zakonu o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti, uz osnovne podatke u registraciji priložiti ime tvrtke, sjedište tvrtke, OIB, ime i prezime odgovorne osobe za pravnu osobu odnosno ime i prezime naručitelja, OIB i njegovo prebivalište, odnosno boravište za fizičku osobu. Ukoliko Oglašivač prilikom unosa oglasa ne dostavi BEST CHOICE-u sve Zakonom propisane podatke nužne za uspješnu objavu oglasa, ista će se smatrati nepotpunom. Samim time Vlasnik Stranice nije dužan objaviti oglas, a svi materijalni i nematerijalni troškovi nastali u procesu predaje oglasa koja se smatra nepotpunom, teretit će se na trošak Oglašivača. Unosom osobnih podataka korisnici su dali privolu BEST CHOICE-u da iste prikupi i obradi u svrhu u koju su prikupljeni, a u skladu sa Zakonom o zabrani i sprječavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti te Zakonu o zaštiti osobnih podataka.

1.13. OGRANIČENJA VLASNIKA STRANICE ZA ISTINITOST I VJERODOSTOJNOST OBJAVLJENIH OGLASA

BEST CHOICE prema Zakonu o elektroničkoj trgovini članak 18., stavak 1., nije odgovoran za sadržaj pohranjenih podataka niti je prema članku 20. stavku 6. Zakona o medijima odgovoran za sadržaj oglasnih poruka. Oglašivač je taj koji je odgovoran za sadržaj oglasnih poruka tj. istinitost i vjerodostojnost objavljenih oglasa.

1.14. UPOTREBA E-mail ADRESE OGLAŠIVAČA

Registracijom Oglašivač daje BEST CHOICE-u pravo na upotrebu E-mail adrese koju navodi kao svoj osobni podatak i to u svrhu slanja obavijesti o novoj ponudi, slanje obavijesti o posebnim ponudama, kao i ostalim vrstama obavijesti vezanim uz oglas koji je Oglašivač predao ili uz samo oglašavanje.

Oglašivač prihvaća da će BEST CHOICE upotrijebiti njegovu E-mail adresu i za slanje računa u elektroničkom obliku za uslugu koju mu pruža. Oglašivač prihvaća račune izdane i poslane u elektroničkom obliku,a u skladu sa čl. 80. Zakona o porezu na dodanu vrijednost I čl.161. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost.

1.15. OGLAŠAVANJE NA DRUGIM PARTNERSKIM STRANICAMA I DRUŠTVENIM MREŽAMA

Oglašivači su suglasni da BEST CHOICE može bez ikakve daljnje dozvole ili posebne privole oglase koje su oglašivači objavili na Stranici distribuirati i objaviti na drugim partnerskim internetskim stranicama kao i stranicama društvenih mreža.

ZAVRŠNE ODREDBE

1.16. OGRANIČENJA ODGOVORNOSTI VLASNIKA STRANICE

BEST CHOICE nije odgovoran niti Korisniku niti trećim osobama za bilo kakvu štetu, gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno ili posredno zbog pristupa i korištenja Stranice. BEST CHOICE također nije odgovoran za eventualnu štetu ili propuštenu dobit nastalu ne pružanjem svoje usluge radi pogrešaka tehničke ili ljudske prirode. Nadalje, BEST CHOICE nije odgovoran za bilo koji sadržaj prikazan na stranicama trećih osoba na koje možete imati pristup preko linka koji je na Stranici. Vlasnik Stranice niti u kojem slučaju nije nikome odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu štetu nastalu korištenjem Stranice ili stranica trećih osoba, usluga ili sadržajem oglasa. BEST CHOICE nije odgovoran za bilo koji pravni postupak ili pritužbu protiv Oglašivača baziranu na povredi bilo kojeg autorskog prava ili prava intelektualnog vlasništva.
Korisnik Stranice je dužan istu koristiti u skladu s ovim pravilima i uvjetima i zakonima Republike Hrvatske, te je odgovoran za bilo kakvo postupanje protivno navedenom, kao i za sve posljedice proizašle iz takvog postupanja i to kako BEST CHOICE-u tako i svim trećim osobama kojima bi takvim postupanjem bilo povrijeđeno bilo kakvo njihovo pravo.

1.17. DOSTAVA PRIMJEDBI

Sve primjedbe možete dostaviti u pisanom obliku na adresu sjedišta BEST CHOICE d.o.o., Bolnička cesta 94 10090 Zagreb ili putem e-mail adrese lastminuteadriatic@bestchoice.hr .

1.18. PROMJENA OVIH UVJETA I DRUGIH UVJETA POSLOVANJA

BEST CHOICE zadržava pravo promjena navedenih Uvjeta korištenja Stranica i drugih uvjeta poslovanja bez prethodne najave.

1.19. SUDSKA NADLEŽNOST

Svi eventualni nesporazumi će se nastojati rješavati sporazumno. Ukoliko se nesporazumi ne mogu riješiti sporazumno, za rješavanje je nadležan stvarno nadležni sud u Zagrebu.